Cine curăță mânerele cărucioarelor din supermarket?

Lista neagră Sînt  câteva aspecte enervante în locurile publice: Mînerele cărucioarelor din supermarket, lipicioase și închise la culoare de jeg. Am întrebat de multe ori în diferite locuri, cam de cite ori se dezinfectează aceste mânere, pe zi/săpt/lună/an, daca există un grafic de lucrări, etc. Mi s-a răspuns cu mirare si ridicări din umeri: ”probabil […]